Selimoğlu Mimarlık & Mühendislik - Hızlı Menü

İletişim

Proje fiyatları nasıl belirlenir?

Proje fiyatları, yapının büyüklüğü, yapı sınıfı ve blok sayısına göre her bir proje müellifinin bağlı olduğu odanın belirlemiş olduğu ( mimari proje için mimarlar odası ) proje fiyatlarına ilişkin ücretler tablosuna göre belirlenir.

Proje fiyatları nasıl belirlenir?

Proje fiyatları, yapının büyüklüğü, yapı sınıfı ve blok sayısına göre her bir proje müellifinin bağlı olduğu odanın belirlemiş olduğu ( mimari proje için mimarlar odası ) proje fiyatlarına ilişkin ücretler tablosuna göre belirlenir. Önce müşteri istekleri doğrultusunda hazırlanmış ön çalışma sunulur, ardından diğer projeler için fiyat istenir.

Mimari projeye başlamadan evvel araştırma ve bilgilenme sürecini eksiksiz tamamlamak gerekir. Hazırlık süreci olarak tanımlanan ilk aşamada inşaat alanının imar durumunu öğrenmek, arsanın yol bağlantılarını belirlemek, elektrik ve su şebekelerinin durumuna bakmak, kanalizasyon hatları gibi konuların netleşmesi, arsadaki ağaç, kuyu, havuz, sarnıç gibi ögelerin işaretlenmesi, çevre ve iklim şartlarının tespit edilmesi ve binanın ihtiyaç listesini oluşturmak gibi hizmetleri kapsar. Projelendirilecek binanın mimari konsepti, bütün bu verilerin mimarın mesleki tecrübesiyle harmanlanması sonucu ortaya çıkar. Konsept, projenin karakteri ve kimliğidir. Araştırma aşamasında ne kadar fazla ve doğru bilgi toplanırsa, projenin konsepti de o kadar sağlam olacaktır. Avan proje aşaması, belirlenen konseptin kağıda dökülüp çizim olarak ifade edildiği süreçtir. Mimar konseptini eskizlerle, iki veya üç boyutlu basit sunumlarla müşterisine bu aşamada aktarır. Binanın ana hatları, dolaşım senaryoları, yerleşim şeması ve konseptin oluşma şekli avan proje aşamasında detaylıca anlatılmalıdır.

Avan proje üzerinden yapılan fikir alışverişleri ve değişiklikler projenin değişip, nihai halini alması ile sonuçlanır. Tarafların genel hatlar üzerinde anlaşması ve ana konuların netleşmesi ile kesin proje aşaması başlar. Bu aşamada çizilen projeler konsept projeye göre daha detaylandırılmış olmalıdır. Statik, elektrik ve mekanik ekipler kendi uzmanlık alanı projelerini hazırlarken, kesin projeyi altlık olarak kullanırlar. Bu sebeple proje diğer ekiplerin çalışmasına yol gösterecek bütün bilgileri içermelidir. Projenin son haline dair vaziyet planı, kat planları, genel kesitler, görünüşler, çatı planı, tavan planı gibi çizimler bu aşamada teslim edilir. Mühendis ekiplerin çalışmaları şekillendikçe, uygulamaya dair en ince detaylar bile netleşmeye başlar. Mimari ekip, mühendis gruplardan gelen bilgileri uygulama projesine işleyerek ekipler arası genel koordinasyonu yürütmek durumundadır. Uygulama projesi bu şekilde ortaya çıkar ve tam bir ekip işidir. Ekiplerin birbiriyle iyi iletişim kurması ve birbirini bilgilendirmesi proje sürecinin verimini ve hızını ciddi oranda arttırır.

Malzeme kararlarının kesinleşmesiyle beraber yapının gerekli görülen kısımlarından sistem kesitleri ve nokta detaylar çalışılır. Detay paftaları uygulamanın nasıl yapılacağını tarif eden 1/20, 1/10, 1/5, hatta 1/1 ölçekli çizimlerdir. Binanın üç boyutlu görselleştirmeleri de, belirlenen malzeme kaplamaları dikkate alınarak bu aşamada hazırlanmaya başlanmalıdır. Üç boyutlu fotorealistik görseller sayesinde, yapının inşaatı tamamlandığında her açıdan nasıl görüneceğini önceden deneyimlemek mümkündür. Kontrolörlük hizmeti ve malzeme metraj listelerinin hazırlanması gibi işlerin şekil ve kuralları tamamen anlaşmaya bağlıdır. Talep edildiği taktirde mimari grup sözleşmenin getirdiği şartlara uyarak, şantiye denetimlerini kontrolörlük hizmeti adı altında ve önceden belirlenen aralıklarda yapmakla yükümlü olur.

TMMOB tarafından her sene açıklanan kat sayılar doğrultusunda, en az proje bedeli hesaplanabilmektedir. Bu hesap, proje sürecinin farklı aşamalarının fiyatlandırma oranlarını belirlemek için kullanılabilir. Ancak proje fiyatını sabit bir bedele indirgemek veya bir fiyatlandırma kuralına tabi tutmak imkansızdır. Her proje ofisi, vereceği hizmetin fiyatını kendisi belirler. Proje bedelleri bir ofisten diğerine ciddi şekilde fark edebilir. Fiyat belirleyici unsurlar mimarlık firmasının kimliği ile ilişkilidir. Söz konusu ofisin marka değeri, referans listesinin içeriği, belirli bir konudaki deneyimi, uzmanlık alanları, çalışan sayısı, medyadaki varlığı, firma yaşı gibi pek çok farklı faktör ofisin proje bedeli fiyatlandırma aralığını belirler. ‘Önerilen proje bedeli’ standart ofislerin proje fiyatı ortalamaları baz alınarak oluşturulmuştur.


0 Yorum | Selimoğlu |Biz Sizi Arayalım

İletişim bilgilrinizi bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.

İletişim Kurun

Bir Danışmana mı İhtiyacınız Var ?

Bizi Arayın, Alanında Uzman Mühendislerimiz Sizlere Yardımcı Olsun!