Selimoğlu Mimarlık & Mühendislik

Mühendislik

Mimari projenin tasarım ve projelendirme aşamasından başlayarak işin bitimine kadar geçen sür

Tasarım

Projelerin hayata geçirilmesinde, şantiye yönetiminden yasal sürecin takibine kadar farklı böl

Mimari

Hızla gelişen ve değişen yeni tasarım metodları ve güncel malzeme bilgisini; inşaat ekonomis

İç Mimari

Kuruluşumuzdan bu yana farklı yöntem ve kapsamdaki bir çok markalı konut, turizm işletmesi, ç

Kentsel Dönüşüm

Yılların tecrübesi ile çalışma azmi ve dinamik yapımız yolumuza ışık tutmaktadır. Projel

Özel Çizim

Mimari, Türk kültürünün en temel ve tecrübeli ürünlerindendir. İşimizi yaparken gerek yaş